Ondernemingsrecht

 


Ondernemingsrecht

Met de term 'ondernemingsrecht' vat men die delen van het recht samen, die in het bijzonder van belang zijn voor bedrijven (eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma) en rechtspersonen (naamloze en besloten vennootschappen, verenigingen en stichtingen). Daarbij kan het gaan om wetten die uitsluitend geschreven zijn voor bedrijven en rechtspersonen (bijvoorbeeld Wetboek van Koophandel, Handelsregisterwet, Mededingingswet, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek), maar ook om wetten die weliswaar voor alle burgers gelden, maar die in het bijzonder voor ondernemers en rechtspersonen van belang zijn (bijvoorbeeld: contractenrecht, huurrecht, insolventierecht, financieel- en zekerheidsrecht). Indien u een vraag hebt die direct of indirect met uw onderneming te maken heeft, zal uw probleem meestal onder het ondernemingsrecht vallen.


Verschillende onderdelen binnen het ondernemingsrecht

Binnen het ondernemingsrecht worden de juridische problemen steeds vanuit het oogpunt van uw onderneming benadert. Die staat daarbij steeds centraal. Het maakt nogal verschil of u een woning of een bedrijfsruimte huurt, of u een vergunning aanvraagt voor een afvalverwerkend bedrijf of voor de aanbouw van een garage en of u als werknemer ontslagen wordt of als werkgever voor meerdere werknemers een ontslagvergunning moet aanvragen.

De kennis en ervaring van ons kantoor zijn onder meer afgestemd op de volgende onderwerpen:

 • overeenkomsten (zakelijke contracten)
 • algemene voorwaarden
 • nakoming, aansprakelijkheid en invordering (incasso)
 • zekerheids- en insolventierecht
 • maatschap en vennootschap onder firma
 • besloten vennootschap (BV) en andere rechtspersonen
 • directeur-grootaandeelhouder (DGA) en commissarissen
 • aandelen en concernrelaties (stemrecht, verkoop aandelen / bedrijfsactiva, aanbiedingsplicht, verpanding, nationale fusies)
 • bedrijfsovernames
 • bedrijfsovergang binnen familieverhoudingen
 • arbeidsrecht
 • medezeggenschap werknemers en ondernemingsraad
 • arbeidsomstandigheden / letselschade
 • huur en verhuur van kantoren en bedrijfsruimten
 • aan- en verkoop van onroerende zaken
 • bouwrecht en aanneemovereenkomsten
 • (inschrijving van) handelsnamen, domeinnamen, merken en modellen
 • intellectuele rechten en software