Hendrik (Henri) Goossens (26-03-1963) volgde zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam. Daar studeerde hij af in het fiscaal recht. Daarna heeft hij de studie Vrij Doctoraal Examen in de rechtsgeleerdheid met succes voltooid in de richting (internationaal) handels- en ondernemingsrecht en de intellectuele eigendomsrechten.

Na twee jaar te hebben gewerkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Belastingrecht, trad hij als belastingadviseur in dienst van een groot belastingadvieskantoor te Utrecht. Daarna was hij een aantal jaren werkzaam als bedrijfsjurist. Sinds 2000 werkt hij als advocaat. Eerst als medewerker van een advocatenkantoor te Helmond en sinds 2004 zelfstandig.

Hendrik Goossens is eindredacteur van de website Brecht's Dutch Civil Law (DCL), waarin een Engelse vertaling is opgenomen van de belangrijkste Nederlandse wetten op civielrechtelijk gebied, waaronder het Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse wetgeving inzake het internationale privaatrecht.

Daarnaast is hij eindredacteur van Brecht's European Civil Law (ECL), dat de belangrijkse Europese Verordeningen op het terrein van het internationaal privaatrecht bespreekt.

 

 

 

 

 


end